nog steeds gemiddeld tien scholieren per dag gewond in verkeer

Het beeld is vrij van auteursrechten vrijgegeven onder Creative Commons CC0 - PXhere

Dit was het ‘positieve nieuws’ dat we eerder deze week te lezen kregen, want tot vorig jaar waren het er 15/dag.
Is zelfs 10/dag niet erg hoog??? Waarom gebeuren deze ongevallen, wie is verantwoordelijk???

En zal dit niet resulteren in nog meer ouders die hun kind met de auto naar de schoolpoort brengen,

want de fiets is O ZO GEVAARLIJK.

Maar is het oa niet net die mentaliteit, waar een groot deel van de ouders hun kind liefst binnenrijdt in de schoolpoort, en dus op zebrapad, voet- of fietspad gaat staan om zo dicht mogelijk te komen, niet één van de grote oorzaken?
Gelden voor hen dan geen verkeersregels, net die regels waarvan ze vinden dat de fietser die zo graag overtreedt?

En dan is er een ander groot probleem, leesbaarheid van straten en kruispunten. Inrichting op fietsersmaat of liefst nog op kindermaat. Véle kruispunten zijn zo aangelegd dat je er als fietser bijna verplicht wordt om gevaarlijk te laveren tussen de auto’s, straten met fietspaden die vol staan op file momenten, geen veilige doorgang meer mogelijk.

Moet er van hogerhand, lees gemeenten, provincie, AWV, niet eerst eens na gedacht worden over echt goede infrastructuur? Uit projecten in verschillende steden en gemeenten over héél Europa blijkt dat wanneer je infrastructuur goed en veilig is de fietsers deze automatisch ook meer gaan gebruiken.

Dus niet eerst vragen aan de bevolking om meer te fietsen, en dan misschien aanpassingen doen, maar knopen door hakken, beslissingen durven nemen en aanpassingen doen.

Ons leven en die van onze kinderen hangt van deze beslissingen af, en als we naar een mobiel Vlaanderen, met een gezond en veilige mobiliteit en milieu willen evolueren zullen deze stappen dringend gezet moeten worden.

Het beeld is vrij van auteursrechten vrijgegeven onder Creative Commons CC0 – PXhere

Tweet van ‘de andere Kris Peeters’ waar ik mij volledig kan bij vinden

Ons autogerichte beleid leidt tot een feitelijke ophokplicht voor kinderen en we zijn dat normaal gaan vinden. vat het treffend samen vandaag in Laat een de basis vormen voor het lokale mobiliteitsbeleid.

Het artikel uit De Standaard

Ik lees dat gemiddeld tien scholieren per dag gewond raken bij een verkeers­ongeval (DS 27 augustus). Meteen gaan ernstige mensen en instituten in debat over ‘de wenselijke leeftijd’ waarop kinderen zelfstandig mogen wandelen en fietsen. Het resultaat varieert tussen tien en twaalf, dertien jaar.

Niemand vraagt zich af of dit nog beschaafd mag heten. Is het niet onzinnig dat onze kinderen niet meer op straat mogen komen? Ik vind dat een fundamenteel mensenrecht. Ik stel al geruime tijd voor dat de nieuwe gemeentecoalities dit als beleidsplan zouden hanteren: ‘Wij maken dat kinderen vanaf lagereschoolleeftijd zelfstandig, samen, gezellig van en naar school, sportclub, muziekles … kunnen en mogen’. Dat zou een copernicaanse revolutie zijn in het lokale mobiliteits­debat.

Ook een interessante beschouwing van een andere mobiliteitsadviseur Dirk Dedoncker

Beschuldigde sta op!

Victim blaming

Hoe komt het nu dat er nog steeds zo veel ongelukken gebeuren? Volgens sommigen is dat vooral te wijten aan het gedrag van de fietsers zelf. Ze houden zich niet aan de verkeersregels, doen aan spookrijden, denken dat ze overal voorrang hebben en dragen geen helm en hesje.

VIAS, het Belgisch kenniscentrum die zich vooral met verkeersveiligheid bezig houdt, legt een grote verantwoordelijkheid bij de ouders.

De Morgen publiceerde bij hun artikel over de ongevallen een foto met een gsm-ende tiener op de fiets, alsof automobilisten nooit bellen achter het stuur en alsof dit laatste niet veel gevaarlijker is voor anderen dan de gsm-ende tiener. En toen ik deze week de stemtest van de Standaard invulde, verbaasde ik me over één van de vragen die als volgt luidde: “Er moet streng opgetreden worden tegen fietsers die verkeersregels overtreden”. De stelling alleen al was opmerkelijk, maar op 1 partij na, die terecht vond dat alle verkeersdeelnemers de verkeersregels moeten naleven, waren alle partijen het eens met deze stelling. De stelling “Er moet streng opgetreden worden tegen automobilisten die verkeersregels overtreden” stond niet tussen de 25 belangrijkste vragen op basis waarvan ik mijn stemkeuze zou moeten doen. Dit zijn allemaal uitingen van hetzelfde fenomeen: “Victim blaming”.

Please follow and like us: