Mobiliteitsenquête

Beste bezoeker, de enquête is afgelopen.

Tegen april zullen de resultaten bekend zijn, en kan u eventueel de thesis inkijken.

Aan al diegene die aan de enquête hebben mee gewerkt, een welgemeende dank U.