Mobiliteitsenquête

Beste bezoeker, de enquête is afgelopen.

Tegen half mei zullen de resultaten bekend zijn.

Aan al diegene die aan de enquête hebben mee gewerkt, een welgemeende dank U.