Home

Verkeer, en mobiliteit van de toekomst, is eigenlijk een thema dat ons allemaal zou moeten beroeren.

2017 was het slechtste jaar op gebied van verkeerschaos, en nergens ter wereld sta je meer in de file dan in België.
Maar ook het milieu lijd onder deze enorm toenemende druk.
Wat is hiervan de reden, waarover moeten we nadenken naar de toekomst toe. Kunnen we hier zelf iets aan doen, of mogen we alleen op onze beleidsmakers rekenen om het op te lossen.

Meningen hier over zijn heel verdeeld, mogelijke oplossingen zijn er allerhande, maar welke zal uiteindelijke de juiste blijken? Is er een juiste oplossing?

Via de site probeer ik informatie te verzamelen, en eventueel een mogelijk inzicht te geven aan de lezer.  Maar de uiteindelijke beslissing van hoe met het mobiliteitsprobleem om te gaan zal van jezelf moeten komen.